Veřejná zakázka: Management lokalit s výskytem tetřívka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10093
Systémové číslo: P18V00001134
Evidenční číslo zadavatele: č. 74/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.06.2018
Nabídku podat do: 03.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Management lokalit s výskytem tetřívka
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zachování či obnova a rozšíření vhodných ploch pro tetřívka obecného z důvodu zachování nebo vzniku nových tokanišť. Plochy jsou umístěny po celém území Krkonošského národního parku a jedná se celkem o 11 ploch o celkové výměře 38,86 ha (bez 10 m „přechodového“ pásma na okrajích ploch). Přehled umístění těchto ploch je uveden v části B) Technická specifikace / přehled ploch, technická specifikace / detailní mapy. Jedná se zejména o strojní odfrézování všech stromů stávajícího porostu frézovací hlavicí na kráčejícím bagru Menzi Muck.
Vzhledem k rozsáhlosti území zadavatel připustil dělení zakázky na 2 části.
Předmět zakázky je součástí projektu Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 525 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
 • IČO: 00088455
 • Poštovní adresa:
  Dobrovského 3
  543 01 Vrchlabí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy