Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a zpevnění manipulační plochy u "LC Žlutá cesta"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 20.07.2016 12:00
Údržba 2 extenzivních ovocných sadů -Lomnice nad L. a Libořezy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Drobné opravy a nátěry oplocení, omítek, altánu a garáží na budově č. p. 287 v Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Instalace IP kamerového systému v budově RP Správa CHKO Český les
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
OI OV - servis a údržba 38 klimatizačních jednotek budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 01.07.2016 08:00
Likvidace invazních druhů rostlin v lokalitách Nová Ves, Bezděkov a Pavlův Studenec
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Ruční kosení luk v PR Hraniční louka, PP Velká louka, Loučky v NPR Trčkov, Trčkovská louka, Trčkovská chřástalí bažina
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Údržba jalovcového pasínku v lokalitě "Soláň"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 24.06.2016 11:00
Kosení v PR Neratovské louky jih
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
OI OV - nákup kávovaru espresso
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 01.07.2016 08:00
OI OV - nákup rychlovarných konvic
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 30.06.2016 08:00
OI OV - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 30.06.2016 08:00
Výsadba MZD v PR Křížová kámen
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části Odolického vrchu - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 30.06.2016 10:00
Dodávka svařovaného pozinkovaného pletiva - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 11.07.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016