Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce vodoměrné stanice na toku Budišovka, Budišov nad Budišovkou
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 04.07.2016 10:00
Vyhotovení plánu péče o PR Klokočské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016
Lesnický průzkum NPR Ransko
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016
OI HB - Kancelářský nábytek do kanceláře č. 204 ČIŽP OI Havlíčkův Brod ( doplnění současného interiéru)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016
OI UL - nákup knih
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016 28.06.2016 09:00
Instalace komínu v objektu Rýchorské boudy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016 19.07.2016 10:00
Objednávka - revize elektrických instalací
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016
Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016 28.06.2016 09:00
Objednávka - revize elektrických zařízení a hromosvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016
Výřezy náletů u komunikací - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016 27.06.2016 10:00
Sečení luk v NPP Na skále
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 23.06.2016 11:00
Studie přírodních poměrů na Radostínském rašeliništi
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 22.06.2016 08:20
Kosení v NPR Brouskův mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 23.06.2016 09:00
Dodávka jednoosého návěsu pro ÚP 32
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 27.06.2016 10:00
Databáze Mokřadů ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2016 29.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016