Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dotisk a doprava - letáčky OPŽP
nadlimitní Zadáno 25.05.2017 01.06.2017 09:00
Zpracování odborných podkladů pro území přírodních rezervací Příhrazské skály a Údolí Plakánek
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 01.06.2017 13:00
Založení 2 trvalých výzkumných ploch a zjištění věku vybraných jedinců.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 28.06.2017 12:00
Zpracování odborných podkladů pro území přírodních rezervací Hruboskalsko a Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 01.06.2017 12:00
Objednávka - kontrola a výmet spalinových cest
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017
Kosení v NPR Vyšenské kopce, 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 05.06.2017 12:00
Ožin, výsadby, podsadby, ochrana proti zvěří v MZCHÚ a I. - III. zóna CHKO Jeseníky.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 05.06.2017 12:00
Odkornění nastojato 70 m3 stromů smrku, silně napadených kůrovci.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 26.05.2017 12:00
Sečení mokřadů Pod Žechovákem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 31.05.2017 08:00
Sečení mokřadu Nad Ostrovem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 31.05.2017 08:00
Revize kotlů a rozvodů tepelné energie
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 05.06.2017 10:00
Objednávka - obálky s doručenkou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017
Ochrana javoru klenu proti zvěři v II. zóně CHKO.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 31.05.2017 12:00
Objednávka - montáž GPS do vozidla Škoda Fabia
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017
Servis automatických meteorologických měřících systémů (AMS)
podlimitní Zadáno 23.05.2017 09.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016