Veřejná zakázka: Sečení mokřadu Nad Ostrovem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7664
Systémové číslo: P17V00000914
Evidenční číslo zadavatele: PPK – 357a/25/17
Datum zahájení: 24.05.2017
Nabídku podat do: 31.05.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení mokřadu Nad Ostrovem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení speciálních zásahů pro podporu vegetace a zvláště
chráněných druhů spočívající v pokosení louky ručně vedenou sekačkou a křovinořezem
včetně odklizení pokosené biomasy v souladu s plánem péče ve 2. zóně CHKO Blaník na
lokalitě Nad Ostrovem na pozemcích katastru nemovitostí p.č. 382, p.č. 383, p.č. 385/1,
p.č. 385/2, p.č. 386, p.č. 387, p.č. 388/2, p.č. 388/3 a p.č. 388/4 kat. území Ostrov u
Veliše na celkové kosené ploše 1,3707 ha. Část kosené louky bude provedeno ve dvou
sečích. 1. seč na ploše č. 1 a na ploše č. 2 o celkové rozloze 1,0336 ha proběhne v
termínu od 24.6. do 16.7. 2017. 2. seč bude provedena pouze na ploše č. 2 o rozloze
0,3371 ha a proběhne v termínu od 1.9. do 30.9.2017. Podmínky likvidace biomasy v
místě kosení: Pokosená biomasa bude ručně shrabána a vynošena na okraje pokosené
plochy a odvezena. Shrabání pokosené biomasy bude provedeno do 14 dnů od
pokosení. Biomasa může být dočasně uložena na hromadách na okrajích ploch. Odvoz
pokosené biomasy bude mimo lokalitu do 1 měsíce od pokosení, nejpozději však do
30.9.2017. Likvidací biomasy nesmí dojít k porušení právních předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: RP Střední Čechy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky