Veřejná zakázka: Sečení mokřadů Pod Žechovákem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7665
Systémové číslo: P17V00000915
Evidenční číslo zadavatele: PPK – 382a/25/17
Datum zahájení: 24.05.2017
Nabídku podat do: 31.05.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení mokřadů Pod Žechovákem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení podmáčených luk křovinořezem a ručně vedenou
sekačkou včetně odklizení pokosené biomasy v souladu s plánem péče v 1. zóně CHKO
Blaník na lokalitě Žechovák I na pozemcích katastru nemovitostí p.č. 1175, p.č. 1188/4,
p.č. 1178/2, p.č. 1180, p.č. 1181, p.č. 1184, p.č. 1185, p.č. 1186 a p.č. 1188/1 kat. území
Veliš na celkové kosené ploše 0,4892 ha a na lokalitě Žechovák II na pozemcích katastru
nemovitostí p.č. 989, p.č. 990, p.č. 991, p.č. 992, p.č. 993, p.č. 994, p.č. 995 a p.č. 996
kat. území Ostrov u Veliše na celkové sečené ploše 0,3964 ha. Kosení luk proběhne v
termínu od 1.7. do 15.9.2017. Podmínky likvidace biomasy v místě kosení: Pokosená
biomasa bude ručně shrabána a vynošena na okraje pokosené plochy a odvezena.
Shrabání pokosené biomasy bude provedeno do 14 dnů od pokosení. Biomasa může být
dočasně uložena na hromadách na okrajích ploch. Odvoz pokosené biomasy bude mimo
lokalitu do 1 měsíce od pokosení, nejpozději však do 15.9.2017. Likvidací biomasy nesmí
dojít k porušení právních předpisů. .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: RP Střední Čechy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky