Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk 10 druhů samolepek
nadlimitní Zadáno 26.10.2017 02.11.2017 09:00
Modernizace FTP serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2017 03.11.2017 08:00
Hygienické a čistící prostředky 2 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2017 03.11.2017 13:00
Výřez nežádoucích dřevin v EVL Oblík-Srdov-Brník - třešňovka
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 30.10.2017 08:00
„Vyhodnocení struktury hostitelské populace pstruha obecného potočního a struktury populace perlorodky říční na území přírodní památky Horní Malše“
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.10.2017
Výřez nežádoucího zmlazení dřevin v EVL Raná-Hrádek - p. p. č. 240/1
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 30.10.2017 08:00
Poskytování tiskařských a distribučních služeb v letech 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 19.10.2017 06.11.2017 11:00
VT pro pob. Hradec Králové (znovuzadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 20.10.2017 11:00
Inventarizační bryologický průzkum KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 03.11.2017 10:00
VT pro pob. České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 24.10.2017 10:00
Studium mikrohabitatů říčního dna: vyhledání a monitoring optimálních stanovišť pro vypuštění odchovaných mladých perlorodek na území přírodní památky Horní Malše
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.10.2017 30.10.2017 11:00
OI Olc - zimní pneumatiky, disky
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.10.2017 25.10.2017 09:00
Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 30.10.2017 09:00
Rekonstrukce budovy (plochá střecha, střešní vikýře, fasáda) SCHKO Pálava
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 23.10.2017 09:00
OI Plzeň - přezutí pneu, výměna kol na zimní období
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2017 20.10.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016