Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Průběžná, systémová podpora provozu specializovaných aplikací OJV v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 02.01.2018 10:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 12.12.2017 09:00
Rozšíření kapacity laboratoří PAH - projetkové a inženýrské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 13.12.2017 10:00
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II.
nadlimitní Zadáno 01.12.2017 05.01.2018 10:00
Dokončené přibližování vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP jeho OP
podlimitní Zadáno 30.11.2017 19.12.2017 10:00
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 30.11.2017 12.01.2018 10:00
Mobilní telefonní přístroje 7/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2017 01.12.2017 11:00
VT pro úsek informatiky Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2017 11.12.2017 08:00
Tisk informačního materiálu o CHKO České středohoří - nové ZŘ
nadlimitní Zadáno 29.11.2017 06.12.2017 08:00
Vybavení pro prezentace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 05.12.2017 09:00
Grafika -metodika Oceňování dřevin rostoucích mimo les
nadlimitní Zadáno 27.11.2017 04.12.2017 09:00
Úprava aplikace LUHOP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 08.12.2017 10:00
Poskytování tiskových služeb pro Správu KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 07.12.2017 10:00
Laserové tiskárny pro pob. České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2017 29.11.2017 10:00
Oprava vnitřních okenních žaluzií v objektu ředitelství ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2017 30.11.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016