Veřejná zakázka: Hydrochemický a hydrobiologický monitoring povrchových vod 2018 - 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8964
Systémové číslo: P18V00000115
Evidenční číslo zadavatele: NPS 00758/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.01.2018
Nabídku podat do: 09.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hydrochemický a hydrobiologický monitoring povrchových vod 2018 - 2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění hydrochemického a hydrobiologického monitoringu povrchových vod.

1) Hydrochemický monitoring bude prováděn pravidelně - 1x měsíčně - v předem dohodnutém termínu v letech 2018 – 2022 podle harmonogramu. Analýzy budou zahrnovat stanovení: TOC, DOC, CHSKMn, A254, SO4, N celkový, N-NO3, N-NH4, P celkový, P celkový rozpuštěný, Ca, Mg, Fe celkové, Fe rozpuštěné, Al rozpuštěný a měření multiparametrickou sondou YSI v terénu (teplota vody, koncentrace a nasycení vody kyslíkem, konduktivita, pH a zákal). Odběr vzorků a jejich zpracování bude provedeno dle platných norem pro odběr a zpracování hydrochemických vzorků.

2) Hydrobiologický monitoring (odběr vzorků makrozoobentosu a fytobentosu) bude realizován 1x ročně v průběhu vegetační sezóny v letech 2018 – 2022 podle harmonogramu. Analýza bude zaměřena na stanovení druhové diverzity společenstva makrozoobentosu a fytobentosu. Ta bude doplněna o výpočet saprobního indexu a ekologické stavu toku dle platných metodik.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 746 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky