Veřejná zakázka: Rámcová dohoda pro zajištění předvýrobních úprav na období roku 2018 – 2019 na území NP Šumava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8966
Systémové číslo: P18V00000117
Evidenční číslo zadavatele: NPS 00783/2018
Datum zahájení: 26.01.2018
Nabídku podat do: 14.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda pro zajištění předvýrobních úprav na období roku 2018 – 2019 na území NP Šumava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky (max. 20 účastníků) pro následné provádění stavebních prací – předvýrobních úprav. Plnění spočívá zejména ve zpevnění povrchů stávajících vyústění přibližovacích linek dřeva z porostů, které navazují na lesní cestní síť, jako i zpevnění dalších manipulačních prostor pro dříví na lokalitě OM na území NP (skládky dříví).
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologickém listu, které který je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek a bude tvořit přílohu rámcové dohody.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky