Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj (SIMIR) - Speciální meteorologická technika
podlimitní Zadáno 08.09.2017 13.10.2017 10:00
Prořezávání příkopů pro projekt LIFE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 19.09.2017 10:00
Mobilní telefonní přístroje 4/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 08.09.2017 10:00
Uzavření rámcové dohody - geodetické práce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 19.09.2017 10:00
Uzavření rámcové dohody - vypracování znaleckých posudků na oceňování nemovitých věcí
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 19.09.2017 10:00
Oprava Stezky pro pěší - Jeskyně Na Pomezí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2017 19.09.2017 09:00
Právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 04.10.2017 12:00
Revitalizace výpustných ochranných prvků rybníka Černíč
podlimitní Zadáno 01.09.2017 04.10.2017 10:00
Grafická příprava - Letáky CHKO
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 08.09.2017 09:30
Grafická příprava - Interní zpravodaj 3/2017
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 08.09.2017 09:30
grafická příprava - kalendář 2018
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 08.09.2017 09:30
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností ve vybraných CHKO
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 11.09.2017 09:00
Tisk vizitek 2017
nadlimitní Zadáno 30.08.2017 06.09.2017 09:00
Nákup OOPP pro ČIŽP na rok 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 04.09.2017 13:00
Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP
nadlimitní Zadáno 21.08.2017 15.09.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016