Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Venkovní nátěry objektu č. p. 247 Špindlerův Mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 03.04.2018 10:00
Pozáruční opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 22.03.2018 09:00
Průběžná systémová podpora provozu hydrologického systému AQUALOG v letech 2018-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 16.03.2018 10:00
Revitalizace mokřadů - dodávka dataloggerů na měření změn ve vodním systému, instalace a přenos dat z těchto zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 29.03.2018 10:00
Měřící skupiny 2018 - 2021
podlimitní Zadáno 09.03.2018 27.03.2018 09:30
Uzavření rámcových dohod - opravy elektrických insalací
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2018 23.03.2018 10:00
Rekonstrukce turistických chodníků 2018
podlimitní Zadáno 08.03.2018 10.04.2018 10:00
Služby v oblasti ICT programového/projektového řízení EnviUEP a projektového řízení OpenData
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 15.03.2018 10:00
Návrh efektivního monitoringu diagnostiky a údržby k zajistění vodohospodářských funkcí vodních nádrží(VD)
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.03.2018
Uzavření rámcové dohody na dodávky pneumatik pro rok 2018-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2018 15.03.2018 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech AOPK ČR III. kategorie
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018 23.03.2018 09:00
Tisk a doprava letáku Vlk obecný
nadlimitní Zadáno 01.03.2018 08.03.2018 09:00
„Sociodemografická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel“
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.02.2018
Studie „Opatření na podporu populace tetřívka obecného v Krušných horách“ - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 02.03.2018 09:00
Kalibrace dynamického Olfaktometru TO8-8
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 05.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016