Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odpady -4802-K1-analýzy vzorků-fáze 1 a2
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.02.2018
„Testování nových pasivních vzorkovačů a sorpce, desorpce a nevratná likvidace vybraných pesticidů na zvolených typech sorbentů pomocí provozního testování ověřenou technologií“
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.02.2018
Dodávka svařovaného pletiva
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 23.02.2018 10:00
Dodávka modřínových kůlů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 23.02.2018 10:00
Dodávka chemických přípravků
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 28.02.2018 10:00
Dodávka dřevěných dílů k individuálním ochranám
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 23.02.2018 10:00
Nákup tabletů a mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 20.02.2018 10:00
Mobilní telefonní přístroje 1/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2018 12.02.2018 10:00
NetWorker podpora a služby
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2018 16.02.2018 08:00
VT pro ONPP
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 09.02.2018 11:00
Dodávka originálních výrobků spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 16.02.2018 09:00
Dodávka tašek na tříděný odpad
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2018 21.02.2018 10:00
Pěstební činnost na území KRNAP a jeho OP – ÚP31, ÚP35
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2018 19.02.2018 10:00
Tonery pro pob. České Budějovice a OLM
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2018 09.02.2018 10:00
Inventarizace a dokumentac krasových jevů v regionu Krkonoš
nadlimitní Zadáno 05.02.2018 22.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016