Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hydrochemický a hydrobiologický monitoring povrchových vod 2018 - 2022
podlimitní Zadáno 24.01.2018 09.02.2018 10:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a elektronika
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 10:00
Komplexní zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance pro ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2018 01.02.2018 10:00
Dodávka nářadí, svařovacích elektrod, brusných kotoučů ... pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2018 02.02.2018 08:00
Nákup stolních lamp LED II
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2018 26.01.2018 11:00
Interpretace datových zdrojů ochrany přírody a krajiny
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2018 29.01.2018 09:15
Dodávka chemických přípravků - odparníků, repelentů,hnojiv
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2018 06.02.2018 08:00
Systémová podpora provozu aplikací HPPS a hydrologické databáze eStanice v roce 2018 a 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2018 25.01.2018 08:00
Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření - BIOMONITORING
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 25.01.2018 10:00
Projektové a inženýrské práce pro projektovou dokumentaci na rekonstrukci střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 02.02.2018 08:00
Průběžná systémová podpora provozu aplikace WINZPV v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 24.01.2018 10:00
Realizace a vyhodnocení provozní inventarizace lesa v rámci obnovy lesního hospodářského plánu, NP Šumava – na územním pracovišti Srní
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 24.01.2018 10:00
Poskytování služeb fyzické ostrahy pro objekt Praha-Komořany
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 18.01.2018 10:00
Poskytování služeb PCO pro objekty Praha-Kamýk
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 18.01.2018 10:00
Poskytování služeb PCO pro objekty Praha-Komořany
nadlimitní Zadáno 15.01.2018 18.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016