Veřejná zakázka: Poskytování pracovnělékařských služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2312
Systémové číslo: P15V00000483
Počátek běhu lhůt: 02.04.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování pracovnělékařských služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytování pracovně lékařských služeb v oblasti pracovně lékařských prohlídek, poradenské činnosti a odborného dohledu, a to ve smyslu zákona 372/2010 Sb., zákon o zdravotních službách a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v rozsahu:
1. zjišťování vlivu práce a pracovních podmínek na vývoj zdravotního stavu zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání při lékařských prohlídkách nezbytných pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci (dále jen pracovně lékařská prohlídka), včetně hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců dle potřeb zaměstnavatele (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní)
2. Provádění očkování dle požadavků odběratele
3. poradenské činnosti k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést k poškození zdraví zaměstnanců – dle potřeby
4. dohled na pracovištích a nad výkonem práce, vč. vypracování záznamu a navržení nápravných opatření, a to v periodicitě 1x ročně.
Předpokládané hodnoty – počty úkonů:
- Prohlídky cca 70
- Očkování cca 15
- Poradenské činnosti – cca 1 x ročně
- Dohled jednou ročně – cca 180 osob, obsazenost 2-3 v jedné místnosti

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 284 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky