Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sečení v přírodní památce Podloučky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 27.07.2016 15:30
Likvidace invazivních druhů rostin
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016
Nákup podpory SW produktů IBM
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 02.08.2016 09:00
Péče o lokality ZCHD rostlin v k. ú. Železná v r. 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016
Péče o lokality ZCHD rostlin v k. ú. Zahájí, Jedlina, Česká Ves a Přimda, PP Kolowratův rybník a PP Milov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - ruční kosení části Odolického vrchu - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 28.07.2016 08:00
NPP Americká zahrada - studie koncepce rozvoje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016
Uzavření rámcové smlouvy - ošetření dřevin rostoucích mimo les na území KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 25.07.2016 12:00
Studie: Monitoring fyzikálně-chemických parametrů vod
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 27.07.2016 09:00
Stejnokroj dámský a pánský pro ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 22.07.2016 11:00
Servisní paket pro automobil Mercedes-Benz / L Kombi Tourer
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016
Servisní paket pro automobil Mercedes-Benz / K Mixto
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016
Tonery pro tiskárnu HP CLJ 5500 a náplně pro Riso EZ 200 E
VZ malého rozsahu Zadávání 13.07.2016 25.07.2016 09:00
Speciální péče o druhově bohaté louky v CHKO Broumovsko.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016 19.07.2016 08:00
Péče o PR Farské bažiny a lokality ZCHD rostlin v k.ú. Halže, Broumov a Lesná
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016