Veřejná zakázka: Podpora populací ohrožených druhů na rybnících - NPR Polanská niva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5412
Systémové číslo: P16V00001435
Počátek běhu lhůt: 25.07.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora populací ohrožených druhů na rybnících - NPR Polanská niva
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Podpora populací ohrožených druhů (např. Najas minor, Salvinia natans, obojživelníci) pokosením expanzivních vodních makrofyt žací lodí na rybníku Velký Váček v k. ú. Polanka nad Odrou v NPR Polanská niva v I. zóně CHKO Poodří. S majetkem státu je příslušná hospodařit AOPK ČR. Na ploše 4,5 ha bude provedeno pokosení expanzivních vodních makrofyt, vyhrnutí nejméně 90 % pokosené biomasy a její odvoz mimo rybniční ekosystém. S odvezenou biomasou bude naloženo v souladu s platnou legislativou. Při provádění prací budou maximálně šetřeny veškeré živé i neživé složky přírodního prostředí s obzvláštním přihlédnutím k předmětům ochrany v ZCHÚ

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 67 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Poodří a Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky