Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 11.07.2016 13:00
Ruční kosení v PR Pod Kamenným vrchem
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016
Objednávka - autobusová doprava na exkurzi LIFE
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016
Čištění a údržba vodoměrných stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 15.07.2016 13:00
OI OV - oprava řadicí páky vozidla Suzuki SX4 RZ: 9A5 5992
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2016
Mechanizované kosení části přírodní památky Tobiášův vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2016 11.07.2016 08:00
LC Nad Zvoničkou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016 25.07.2016 10:00
LC Pod chatou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016 25.07.2016 10:00
Zpevněné plochy a přístřešek u objektu č. p. 25 Velká Úpa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016 20.07.2016 10:00
Lesnické prořezávky a výsadba dřevin v CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 11.07.2016 09:00
Objednávka - modul Publikace smluv do ISRS s anonymizérem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016
Oprava a zpevnění manipulační plochy u "LC Žlutá cesta"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 20.07.2016 12:00
Údržba 2 extenzivních ovocných sadů -Lomnice nad L. a Libořezy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Drobné opravy a nátěry oplocení, omítek, altánu a garáží na budově č. p. 287 v Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Instalace IP kamerového systému v budově RP Správa CHKO Český les
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016