Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI OV - oprava řadicí páky vozidla Suzuki SX4 RZ: 9A5 5992
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2016
Mechanizované kosení části přírodní památky Tobiášův vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2016 11.07.2016 08:00
LC Nad Zvoničkou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016 25.07.2016 10:00
LC Pod chatou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016 25.07.2016 10:00
Zpevněné plochy a přístřešek u objektu č. p. 25 Velká Úpa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016 20.07.2016 10:00
Lesnické prořezávky a výsadba dřevin v CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 11.07.2016 09:00
Objednávka - modul Publikace smluv do ISRS s anonymizérem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016
Oprava a zpevnění manipulační plochy u "LC Žlutá cesta"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 20.07.2016 12:00
Údržba 2 extenzivních ovocných sadů -Lomnice nad L. a Libořezy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Drobné opravy a nátěry oplocení, omítek, altánu a garáží na budově č. p. 287 v Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Instalace IP kamerového systému v budově RP Správa CHKO Český les
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
OI OV - servis a údržba 38 klimatizačních jednotek budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 01.07.2016 08:00
Likvidace invazních druhů rostlin v lokalitách Nová Ves, Bezděkov a Pavlův Studenec
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Ruční kosení luk v PR Hraniční louka, PP Velká louka, Loučky v NPR Trčkov, Trčkovská louka, Trčkovská chřástalí bažina
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016
Údržba jalovcového pasínku v lokalitě "Soláň"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 24.06.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016