Veřejná zakázka: Sečení v přírodních památkách Oborská luka a Rybník Vražda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5401
Systémové číslo: P16V00001424
Počátek běhu lhůt: 20.07.2016
Nabídku podat do: 27.07.2016 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení v přírodních památkách Oborská luka a Rybník Vražda
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení sečení travního porostu na lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, v přírodní památce Oborská luka a v přírodní památce Rybník Vražda, v I. a III. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, na celkové ploše 8,99 ha. Po provedené seči zhotovitel odstraní pokosenou travní hmotu z výše uvedených pozemků do 15 dnů od posečení, tj. nejpozději do 30.9.2016 a zajistí její ekologickou likvidaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český ráj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky