Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ošetření památných stromů ze skupiny Dubovka z Zapomenutém údolí v roce 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016
Mobilní telefonní přístroje 7/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016 18.07.2016 10:00
VT pro ONP
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016 15.07.2016 09:00
Kosení luk v lokalitách Zelenka, Zelenka trojúhelník,Šajcova cesta, Záhoří mokřad, Černá Voda pod silnicí
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016
Posečení a úklid luk a mokřin v CHKO Broumovsko I
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 18.07.2016 08:00
Kosení druhově bohatých luk v k.ú. Tisá, CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadávání 12.07.2016 22.07.2016 14:00
Studie: Průzkum makrozoobentosu - 3 části
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 21.07.2016 09:00
Seč luk v nNPR Nebesa
VZ malého rozsahu Zadávání 12.07.2016 21.07.2016 12:00
Kosení v NPP Terčino údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 19.07.2016 11:00
Kosení a vyřezávaní náletu v NPP Krvavý a Kačležský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 19.07.2016 09:00
NPP Lužní potok - kosení
VZ malého rozsahu Zadávání 12.07.2016 21.07.2016 11:00
Sečení luk v NPP Babiččino údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2016 15.07.2016 08:00
Sečení - lokalita Opolone k.ú. Horní Lomná
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2016
Ruční kosení v PR Arba, PR Za Pilou v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2016 14.07.2016 08:00
Mapování komplexů přírodních biotopů v Krkonošském Sedmidolí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2016 18.07.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016