Veřejná zakázka: Sečení v přírodní památce Podloučky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5398
Systémové číslo: P16V00001421
Počátek běhu lhůt: 20.07.2016
Nabídku podat do: 27.07.2016 15:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení v přírodní památce Podloučky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení sečení travního porostu v termínu od 26.7.2016 do 15.9.2016, na lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, v přírodní památce Podloučky a v jejím ochranném pásmu, v evropsky významné lokalitě Průlom Jizery u Rakous, ve II., III. a IV. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, na celkové ploše 5,45 ha. Po provedené seči zhotovitel odstraní pokosenou travní hmotu z pozemků do 15 dnů od posečení, tj. nejpozději do 30.9.2016 a zajistí její ekologickou likvidaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český ráj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky