Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Fáze 2. projektu Modernizace rezortní datové sítě MŽP - Návrh realizace, technický a realizační projekt 02.03.2018
Poskytování konzultantských služeb v oblasti Public Relations a propagace včetně provádění vybraných editorských prací 02.03.2018
Servis klimatizační jednotky pro Dětskou skupinu v budově MŽP 28.02.2018
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.02.2018
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.02.2018
Zpracování posudku k záměru "Stanovení DP Žerotín a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Žerotín – Liboš" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 23.02.2018
Zpracování posudku k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Černá Hať a hornická činnost na ložisku Chrašťovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 22.02.2018
Realizace výstav pro Ministerstvo životního prostředí 21.02.2018
Podpora nástrojů Ytria EZ suite 20.02.2018
Dodávky kancelářského papíru na základě prováděcí kupní smlouvy k Rámcové smlouvě na dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů pro část 1 – území CZ01 (Praha) 19.02.2018
Rámcová dohoda SMLDEU-37-14/2018 na odvoz a vagónování dřevní hmoty - LHC Harrachov 16.02.2018
Školení rolí dle zákona o kybernetické bezpečnosti 16.02.2018
Smlouva o dílo SMLJ-30-59/2018 těžba s přiblížením ÚP 35-7 16.02.2018
Úprava EDS/SMVS pro potřeby OPŽP 15.02.2018
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 12.02.2018
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 12.02.2018
Smlouva o dílo SMLJ-30-52/2018 těžba s přiblížením ÚP 34-2 12.02.2018
Smlouva o dílo SMLJ-30-53/2018 těžba s přiblížením ÚP 34-4 12.02.2018
Smlouva o dílo SMLJ-30-54/2018 těžba s přiblížením ÚP 34-6 12.02.2018
Smlouva o dílo SMLJ-30-55/2018 těžba s přiblížením ÚP 34-7 12.02.2018