Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Výroba a instalace 2 závěsných informačních bannerů s textem 14.12.2022
CZ PRES - zajištění ozvučení sálu, mikrofony a vybavení nábytkem pro akci COP 14 Ramsarské úmluvy v Ženevě 13.12.2022
Příprava podkladů pro věcné oblasti zaměstnanosti a vědy a výzkumu v rámci OP Spravedlivá transformace 12.12.2022
Služby při kontrole shody průběžných a přebíraných výstupů v aplikačním portfoliu odboru informatiky 12.12.2022
Zpracování posudku k záměru "Lom Klecany - rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.12.2022
Zpracování posudku k záměru "Pokračování těžby v lomu Prachovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.12.2022
Centrální zajištění podpory produktů HCL pro MŽP a AOPK 08.12.2022
CZ PRES - zajištění večeře pro 42. zasedání Výkonného orgánu pro Úmluvu o dálkovém přístupu znečišťování ovzduší přesahující hranice států v Bruselu 08.12.2022
Novelizace legislativy pro oblast vodního hospodářství dle požadavků Evropské komise 08.12.2022
Bezplatné užívání majetku státu (nábytek) 07.12.2022
Objednávka k poskytnutí odbomé podpory a provozu platformy pro realizaci e-learningové části školení projektového řízení v resortu MŽP 07.12.2022
Nákup skartovacího stroje 05.12.2022
Analytické a datové činnosti související s problematikou koncepčního řešení úloh v oblasti vodního hospodářství 01.12.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění pro akci COP 14 Ramsarské úmluvy v Ženevě 01.12.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění, prostor a techniky pro jednání mezivládní komise k připravované mezinárodní dohodě o plastovém znečištění v Uruguayi 01.12.2022
CZ PRES - zajištění koordinace a prostor pro 34. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, MOP 34 v Montrealu 30.11.2022
CZ PRES - zajištění recepce pro 42. zasedání stálého výboru Bernské úmluvy ve Štrasburku 30.11.2022
CZ PRES - zajištění večeře pro 24. valné shromáždění IMPEL v Praze 30.11.2022
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 25.11.2022
Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině vysokého napětí 24.11.2022