Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
CZ PRES - catering pro Meeting of the EU Nature and Biodiversity Directors (RD CNS ÚV) 31.08.2022
CZ PRES - zajištění tlumočení pro akci "Konference geoparků, geovědní popularizace a geoturismu" 31.08.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro zasedání Rady EU pro mezinárodní otázky ŽP - WPIEI Biodiversity a WPIEI Whaling v Bruselu 31.08.2022
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolové pracovní skupiny mezinárodního programu spolupráce ICP Effects on Materials (Mezinárodní program spolupráce hodnocení účinků ovzduší na materiály a kulturní památky) 31.08.2022
Poskytování služeb KIVS IP VPN pro MŽP Vršovická (centrální nákup Ministerstva vnitra) 24.08.2022
Poskytování služeb KIVS IP VPN pro OVSS Brno (centrální nákup Ministerstva vnitra) 24.08.2022
Organizace a mediace kulatých stolů o financování soustavy Natura 2000 23.08.2022
Nákup mobilních telefonů 2022 22.08.2022
CZ PRES - catering pro Neformální zasedání pracovní skupiny Rady EU pro mezinárodní témata ŽP - globální otázky (RD CNS ÚV) 19.08.2022
Komplexní pasportizace vrtů na lokalitě Hradčany u Mimoně 19.08.2022
Podpora činnosti experta ve skupinách k monitoringu a ve Výboru pro hodnocení Stockholmské úmluvy 19.08.2022
Uspořádání doprovodné akce "Sdílení zkušeností ČR s implementací Stockholmské úmluvy" během 10. Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 19.08.2022
Zpracování údajů pro potřeby vyplnění 5. národní zprávy za Českou republiku vyžadované Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech 19.08.2022
Kuřívody - sanační opatření na lokalitě po SA v roce 2022 18.08.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro zasedání Konference OSN o biodiverzitě, 15. zasedání konference smluvních stran CBD a související zasedání protokolů COP-15.2 CBD, MOP-10 CPB, MOP-4 NP v Montrealu 17.08.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro 8. zasedání smluvních stran dohody AEWA v Budapešti 16.08.2022
CZ PRES - catering pro Konferenci o adaptacích na změnu klimatu "Designing climate resilient landscapes" (RD CNS ÚV) 15.08.2022
Údržba monitorovací sítě na lokalitě bývalého vojenského letiště Hradčany u Mimoně 15.08.2022
Poskytnutí analytických a poradenských služeb k posouzení organizačního nastavení Odborů výkonu státní správy I až IX v rámci struktury MŽP 10.08.2022
Dlouhodobá spolupráce pro realizaci projektu Koordinační aktivity v ochraně přírody a krajiny 29.07.2022