Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka k poskytnutí Facebookových služeb 02.01.2023
Zpracování posudku k záměru "Zvýšení kapacity lokální distribuční soustavy v Ostravě" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 02.01.2023
Smlouva o provedení a poskytnutí činností a služeb v oblasti "Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí" v letech 2023-2027 29.12.2022
Zajištění softwarové a uživatelské podpory produktů ESRI 23.12.2022
Poskytnutí provizorní podpory pro sofrware "Protierozní kalkulačka" způsobem "software as a service" (dočasný provoz) 22.12.2022
Inzerování volných pracovních pozic v MŽP na internetovém portálu jobs.cz, prace.cz a pracezarohem.cz v rozsahu balíčku KOMBI 60 21.12.2022
Zajištění sponzorovaného přístupu k ČSN normám za MŽP (veřejnoprávní smlouva) 21.12.2022
Metodika – Dekarbonizace škol 20.12.2022
Nákup mobilních telefonů 2022 20.12.2022
Zpracování aktualizace metodiky hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů 20.12.2022
Analytické činnosti pro potřeby odboru ochrany vod související s problematikou koncepčního řešení úloh v oblasti vodního hospodářství (VH) 19.12.2022
Posouzení a návrhy podmínek dotačního programu Zakládání energetických společenství 19.12.2022
Zajištění školení OZO pro technické revize vodních děl 16.12.2022
Zvýšení znalosti pracovníků resortu MŽP v oblasti procesů řízení informatiky (dle ITIL) a modelování architektury úřadu 15.12.2022
Analytické činnosti v oblasti VH 14.12.2022
Výroba a instalace 2 závěsných informačních bannerů s textem 14.12.2022
CZ PRES - zajištění ozvučení sálu, mikrofony a vybavení nábytkem pro akci COP 14 Ramsarské úmluvy v Ženevě 13.12.2022
Příprava podkladů pro věcné oblasti zaměstnanosti a vědy a výzkumu v rámci OP Spravedlivá transformace 12.12.2022
Služby při kontrole shody průběžných a přebíraných výstupů v aplikačním portfoliu odboru informatiky 12.12.2022
Zpracování posudku k záměru "Lom Klecany - rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.12.2022