Smlouva: Stavebně – technická činnost

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10507
Evidenční číslo: 240048
Datum uzavření smlouvy: 18.03.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 498 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 602 580,00

Název (předmět)

Stavebně – technická činnost

Schválil / podepsal

Ing. Pavol Pecha, ředitel odboru majetku, provozu a veřejných zakázek

Stručný popis

Zajištění stavebně – technické činnosti, zejména při:
A. Přípravě studií a projektů; B. Realizaci staveb; C. Záručních lhůtách staveb,
kdy tyto činnosti dále spočívají, resp. zahrnují kategorie:
I. OZO – Konzultační a koordinační činnosti s odborně způsobilými osobami;
II. TDS – Technický dozoru stavebníka (Objednatele);
III. Koordinátora BOZP – Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor majetku, provozu a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy