Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Provedení analýzy Politiky ochrany klimatu v České republice z hlediska požadavků na dlouhodobé strategie nízko-emisního rozvoje 30.09.2019
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2018 30.09.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 26.09.2019
Obnova kamerového systému v podmínkách Ministerstva životního prostředí 25.09.2019
Poskytování záručního servisu k novému systému uzavřeného televizního okruhu (CCTV) 25.09.2019
Zajištění podpory bezpečnostních technologií na 2 roky 25.09.2019
Studie na kontrolu úplnosti a zpracování zpráv o investicích za rok 2018, následná příprava souhrnné zprávy o provedených investicích za ČR 24.09.2019
Dodávka osobního vozidla kategorie 2C s pohonem CNG 23.09.2019
České veřejné mínění a letová hladina v národních parcích ČR 20.09.2019
Podpora sběru a analýzy vzorku mateřského mléka pro monitoring v rámci Stockholmské úmluvy 17.09.2019
Výroba a instalace 2 kusů závěsných informačních bannerů s textem 17.09.2019
Logo a manuál pro projekt LIFE-IP: N2K Revisited 16.09.2019
Pokrytí doplňkových aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 16.09.2019
Zhodnocení atenuace ve vybraných plochách lokality Hradčany 16.09.2019
Kontrola Metodických plánů pro monitorování 09.09.2019
Monitoring podzemních vod a výskytu ropné fáze na lokalitě bývalého vojenského letiště Hradčany 09.09.2019
Nákup mobilních telefonů - OPŽP 2014-2020 06.09.2019
Zpracování posudku k záměru "Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 06.09.2019
Nákup nábytku - VIII. minitendr, nábytek pro RO MŽP 03.09.2019
Zpracování posudku k záměru "Dálnice D3, stavba 0312, Kaplice-nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.09.2019