Veřejná zakázka: Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001077
Id předchozího profilu ve VVZ: 346101

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4
Systémové číslo: P14V00000004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 237121
Počátek běhu lhůt: 06.11.2012
Nabídku podat do: 30.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka“ podle projektové dokumentace , dodávka a instalace velkoplošného informačního panelu a stálé pamětní desky.
V rámci akce budou realizována následující opatření :
• Odstranění dnového sedimentu z rybníka včetně odvodňovací stoky v celkovém množství (15620 + 300 + 22170 + 660 + 63530) = 102.280 m3 na ploše 32,7 ha
• Rozšíření vodní plochy na úkor rákosin, celkové množství vytěženého sedimentu činí ( 18300 + 26730 + 2040 + 1120 + 1150) = 49.340 m3 na ploše 13,55 ha
• Vybudování rozdělovací hrázky na hranici rybníka a rákosin ve východní části na kótu 219,40 m n.m., potřeba zeminy na násyp činí 3000 m3
• Zvýšení ostrova na kótu 219,10 m n.m. v sekci V., potřeba na násyp činí 9800 m3
• Zvýšená hrázka na kótu 218,70 m n.m. s průjezdem pro loď na hranici sekce VII a VIII, potřeba na násyp 750 m3
• Odstranění zeleně na ostrově ve východní části ostrova na ploše 7750 m2
• Obnova louky na Polákově poloostrově na ploše 24250 m2
• V rámci stavby po jejím ukončení bude provedena oprava opevnění komunikace na Polákově poloostrově, dále úsek cesty mezi Bohdanečským rybníkem a Opatovickým kanálem. Pro přejezd přes Opatovický kanál bude provedeno provizorní přemostění pro převoz sedimentu na zemědělskou půdu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 66 666 666 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky