Veřejná zakázka: Železné hory - geologicky významná oblast

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001092
Id předchozího profilu ve VVZ: 346101

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 31
Systémové číslo: P14V00000031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 342529
Počátek běhu lhůt: 13.11.2012
Nabídku podat do: 27.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Železné hory - geologicky významná oblast
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka se dělí na dvě části a to část A a část B. Předmětem části A je vybudování 5 bezobslužných informačních stanovišť, výroba a instalace 58 stojanů pro informační tabule, výroba a instalace informačních návěští, výroba a instalace kovových tabulek s názvy hornin, úprava skalních výchozů a horninových bloků, sběr a instalace horninových bloků pro venkovní expozice u 5 bezobslužných informačních stanovišť, terénní úpravy na 10 lokalitách, zpracování a instalace informačních tabulí, tabulek k informačním návěštím, propagace a vydání informačních materiálů. V části B se jedná o rekonstrukci Naučné stezky Údolím Doubravy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 592 319 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy