Smlouva: Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1236
Evidenční číslo: 170258
Datum uzavření smlouvy: 08.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 66 115,70
Cena v Kč vč. DPH: 80 000,00

Název (předmět)

Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP

Schválil / podepsal

Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší

Stručný popis

Pokrytí doplňkových aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, vedených Pracovní skupinou pro účinky a Úkolovou pracovní skupinou mezinárodního programu spolupráce pro modelování a mapování.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy