Smlouva: Zpracování studie možností implementace požadavků čl. 4 Rámcové směrnice o vodách

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1305
Evidenční číslo: 170348
Datum uzavření smlouvy: 14.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 196 880,00
Cena v Kč vč. DPH: 196 880,00

Název (předmět)

Zpracování studie možností implementace požadavků čl. 4 Rámcové směrnice o vodách

Schválil / podepsal

Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod

Stručný popis

Zpracování studie možností implementace požadavků čl. 4 Rámcové směrnice o vodách (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodní politiky, resp. příslušných ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách), ve znění pozdějších předpisů) do povolovacích procesů konkrétních záměrů s využitím analogie s tzv. naturovým hodnocením a s integrací s procesem EIA, včetně návrhu konkrétního řešení.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy