Smlouva: Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1246
Evidenční číslo: 170368
Datum uzavření smlouvy: 14.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 60 903 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 73 692 630,00
Zadávací řízení: Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí

Název (předmět)

Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí

Schválil / podepsal

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Stručný popis

V rámci předmětu smlouvy bude poskytována odborná podpora a aktuální informace pro orgány státní správy, hospodařící subjekty a vědecké a vzdělávací instituce v oblastech výzkumu a vývoje:
• rizika šíření nepůvodních druhů rostlin a jejich kříženců a posouzení jejich invazního potenciálu v návaznosti na rozšiřování pěstování těchto rostlin pro energetické využití v přírodních podmínkách ČR (A);
• možnosti využití biomasy pro energetické účely včetně ekonomických aspektů (B);
• úroveň atmosférického spadu biologicky aktivních prvků do ekosystémů na území ČR (C);
• změny v krajině a trendy ve vývoji krajiny (D);
• genetická variabilita a struktura populací významných původních dřevin (E);
• dynamika vývoje a změny biodiverzity přirozených lesů (F).

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy