Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování modelu vyhodnocení dotací na výměnu kotlů pro specifický cíl 2.1 OPŽP 05.08.2016
Poskytování datových a hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MŽP po dobu 3 let - Část 7 04.08.2016
Nájemní smlouva za účelem provedení výkopových, zemních, stavebních a montážních prací na novém plynovodu 02.08.2016
Poskytnutí licencí k SW Evidence myslivosti včetně systémové podpory a dalších služeb 01.08.2016
Pořízení kancelářských křesel 29.07.2016
Zpracování posudku k záměru "Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. p. č. 1692, k. ú. Uhříněves" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 29.07.2016
Zpracování posudku k záměru "Navýšení výrobní kapacity linky práškového lakování s průběžným tryskáním s chemickou předpřípravou s nanotechnologií" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 25.07.2016
Zpracování posudku k záměru "Těžba štěrkopísku Číňov" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 22.07.2016
Analýza zavedení opatření k podpoře nákupu osobních vozidel šetrných k životnímu prostředí (bonus/malus) 15.07.2016
Odborné konzultační služby související s přípravou návrhu Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 14.07.2016
Dodávky kancelářského papíru na základě prováděcí kupní smlouvy k Rámcové smlouvě na dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů pro část 1 – území CZ01 (Praha) 12.07.2016
Kvantifikace externích nákladů z výroby elektřiny a tepla pro referenční a anti-fosilní scénář 11.07.2016
Vypracování projektové dokumentace pro vybudování prostor pro zřízení nové Dětské skupiny v budově MŽP 11.07.2016
Dodávka a instalace UPS v budově Ministerstva životního prostředí 30.06.2016
Pořízení diskových polí včetně podpory pro resort MŽP 2015 30.06.2016
SIEM - rozvoj zabezpečení rezortní sítě 30.06.2016
Zajištění rozšířené servisní podpory EIS Ministerstva životního prostředí 30.06.2016
Odkup ojetého vozidla pro potřeby Ministerstva životního prostředí 2016 28.06.2016
EKOFILM 2016 - 2018 16.06.2016
Nákup informačních vitrín pro Ministerstvo životního prostředí 16.06.2016