Smlouva: Audit sub-projektů Fondu environmentální odbornosti

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 291
Evidenční číslo: 160278
Datum uzavření smlouvy: 28.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 110 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 133 100,00
Zadávací řízení: Audit sub-projektů Fondu environmentální odbornosti

Název (předmět)

Audit sub-projektů Fondu environmentální odbornosti

Schválil / podepsal

Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je audit sub-projektů Fondu environmentální odbornosti financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce ve shodě s Mezinárodními standardy pro audit vydanými Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB) Mezinárodní federace účetních (IFAC).

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy