Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI OV - Servisní prohlídka a další úkony na vozidle Nissan X-Trail RZ: 5A2 6294
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 21.07.2017 08:00
Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava
nadlimitní Zadáno 12.07.2017 04.09.2017 10:00
Implementace FEWS do předpovědní povodňové služby ČHMÚ - Pořízení HW pro provoz Delf-FEWS
nadlimitní Zadáno 10.07.2017 15.08.2017 10:00
Vybudování prodejního kiosku Punkevní jeskyně – opak.zad.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2017 19.07.2017 09:00
Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 14.07.2017 09:00
Péče o MZCHU a cenná luční stanoviště v k.ú. Jindřichova Hora a Nemanice 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017
Stavba oplocenek v k.ú. Halenkov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017
Odběr a vyhodnocení těžkých minerálů pro práce na výzkumu nového postupu vyhodnocení regionálních šlichových dat jako indikátorů kritických surovin
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 14.07.2017 09:00
Studie vlivu ponechávání dočasně neposečených ploch na biodiverzitu trvalých travních porostů a ochranářsky hodnotné druhy živočichů a rostlin - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 07.08.2017 09:00
Zajištění provozu Domu přírody a informačního střediska - Litovelské Pomoraví 2017-2018
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.06.2017
Pastva v EVL Bílé stráně u LT, část Pokratice, LIFE 16 NAT/CZ/000639, aktivita C3
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017 10.07.2017 15:00
Smrk- služba ve výzkumu a vývoji
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 10:00
Ruční kosení části Hetovských orchidejových luk
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 08:00
Analýza genomu smrku ztepilého
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 10:00
Výřez nežádoucích dřevin na části přírodní památky Lužické šípáky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016