Veřejná zakázka: Rámcová dohoda pro grafické práce 2018 a 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9262
Systémové číslo: P18V00000389
Datum zahájení: 28.03.2018
Nabídku podat do: 16.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda pro grafické práce 2018 a 2019
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem veřejné zakázky je grafická příprava (layout, DTP zpracování, vlastní sazba, zpracování korektur a připomínek, vygenerování tiskových dat, zapracování fotografií včetně drobných korekcí jejich barevnosti, kontrastu a ořezu, zpracování grafiky titulní strany) a prepress odborných materiálů dle grafického manuálu AOPK ČR v očekávaném množství cca 10 publikací/rok:
• Časopis Příroda
• Metodiky
• Sborníky
• Příručky apod.
Zadavatel nemusí požadovat zpracování všech uvedených materiálů.
Konkrétní prováděcí smlouvy na dílčí plnění budou uzavírány na základě výsledku soutěže mezi účastníky rámcové dohody postupem stanoveným v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí prováděcí smlouvy mohou být spolufinancovány Evropskou unií - Evropskými stukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky