Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VT pro pob. Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016 07.11.2016 12:00
Kosení NPR Bohdanečský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016
Objednávka - školení "Komplexní úprava nájmu bytů"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016
Dodávka a montáž UPS
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016 16.11.2016 10:00
Dodávka myčky nádobí ČHMÚ Praha - Libuš
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016 15.11.2016 12:00
Výuka anglického jazyka v ČGS Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2016 07.11.2016 09:00
NPP Kaproun - ruční kosení terestrické rákosiny na rašelinné louce.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - u lomu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2016 08.11.2016 08:00
Snědek pyrenejský kulatoplodý - letáky
nadlimitní Zadáno 27.10.2016 04.11.2016 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na lokalitě Raná - bílé stráně I.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2016 08.11.2016 08:00
Opatření v povodí Robečského potoka AD
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016
Obnova tůně v PR Bartošovický luh - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016 03.11.2016 09:00
Tvorba tůní v k. ú. Kunín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016
Plechové skříně sestava pro ODMI
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016 01.11.2016 10:00
Podpora a údržba ploch na vybraných lokalitách v CHKO Třeboňsko s výskytem ZCHD rostlin a živočichů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016