Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ověření výskytu střevle na Vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 17.10.2016 08:00
Pojištění majetku a autoparku SFŽP ČR pro období 2017-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 26.10.2016 11:00
Značení a jeho oprava hranic CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a NPP Velký vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 17.10.2016 14:00
Výřez dřevin a ruční kosení v NPR Vyšenské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016
Objednávka - tlumočení a tlumočnická technika
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016
Objednávka - doprava krmiva pro zvěř na ÚP Rezek
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016
OI UL - demontáž a montáž pneumatik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 19.10.2016 08:00
Objednávka - školení E-ZAK
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016
Frézování pařezů pro projekt LIFE
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2016 19.10.2016 10:00
Dodávka 31ks UPS pro SJČR
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 17.10.2016 09:00
Oprava výpustního zařízení Seidlův rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 18.10.2016 09:00
Údržba liniové výsadby - Alej V Lukách
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 12.10.2016 12:00
OI UL - nákup kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 17.10.2016 08:00
Množení kultur vymizelých nebo kriticky OD rostlin a jejich repatriace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016
Objednávka - seminář "Novela zákona o rozpočtových pravidlech"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016