Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroční zpráva 2015 - tisk
nadlimitní Zadáno 13.10.2016 20.10.2016 10:00
Objednávka - seminář "Vychovatelství v rámci celoživotního vzdělávání"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016
OI HK - pořízení 2 ks lesnické brašny (kožené)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 26.10.2016 13:00
OI HK - pořízení 2 ks kávovaru
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 26.10.2016 13:00
OI HK - kancelářské židle
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 26.10.2016 12:00
Vytvoření 5 nových tůní v CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 19.10.2016 09:00
Výsadba a ochrana MZD v PO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 17.10.2016 14:00
Lesopěstební projekt Lesy AOPK ČR 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016
Tonery originální
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 18.10.2016 11:00
Ověření výskytu střevle na Vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 17.10.2016 08:00
Pojištění majetku a autoparku SFŽP ČR pro období 2017-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 26.10.2016 11:00
Značení a jeho oprava hranic CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a NPP Velký vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 17.10.2016 14:00
Výřez dřevin a ruční kosení v NPR Vyšenské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016
Objednávka - tlumočení a tlumočnická technika
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016
Objednávka - doprava krmiva pro zvěř na ÚP Rezek
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016