Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Kalendáře AOPK ČR"
nadlimitní Zadáno 04.11.2016 11.11.2016 14:00
OI PH - oprava kopírovacího stroje KONICA MINOLTA bizhub C220 - 2. patro - OOH
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016
OI PH - oprava kopírovacího stroje KONICA MINOLTA bizhub 250 - 3. patro - OOO
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016
OI PH - oprava kopírovacího stroje KONICA MINOLTA bizhub 250 - 1. patro
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016
Oprava oplocení PR Bučina u Žďár, PR Tišina a PR Broumovská bučina 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016
Péče o PR Dubno 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Péče o PP Bělohradská bažantnice 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Péče o PP Na Plachtě 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Stavba 2 oplocenek v CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Vyhotovení GP pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Obnova srubových vodních přehrážek na starých odvodňovacích příkopech v NPR Kladské rašeliny, v PR Prameniště Teplé a ve II. zóně CHKO (Pionýrák II)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 10.11.2016 08:00
Nákup PC A notebooků pro projektové zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 11.11.2016 09:00
Dodávka stravenek pro SJČR
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 11.11.2016 09:00
OI PH - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 11.11.2016 08:00
OI UL - nákup knih
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 11.11.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016