Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Péče o PR Dubno 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Péče o PP Bělohradská bažantnice 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Péče o PP Na Plachtě 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Stavba 2 oplocenek v CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Vyhotovení GP pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Obnova srubových vodních přehrážek na starých odvodňovacích příkopech v NPR Kladské rašeliny, v PR Prameniště Teplé a ve II. zóně CHKO (Pionýrák II)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 10.11.2016 08:00
Nákup PC A notebooků pro projektové zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 11.11.2016 09:00
Dodávka stravenek pro SJČR
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 11.11.2016 09:00
OI PH - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 11.11.2016 08:00
OI UL - nákup knih
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 11.11.2016 08:00
Dodávka Neutralizéru TSI 3077A
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 14.11.2016 11:00
Polygrafické zajištění odborného časopisu pro rok 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 20.11.2016 10:00
Přístavba skladu v areálu ČHMÚ, pob. Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 14.11.2016 11:00
OI HK - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2016 11.11.2016 08:00
OI OV - roční servisní prohlídka a další úkony na vozidle Honda CR-V, RZ: 3AE 3016
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016