Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uzavření rámcové smlouvy - arboristické práce / mimolesní zeleň na území KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017
Dohled a správa serverů IBM Tivoli Directory Server a IBM Tivoli Directory Integrator
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017 24.02.2017 09:00
Objednávka - speciální kancelářský materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017
Objednávka - jazyková korektura anglického překladu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017
VT pro pob. Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017 15.02.2017 11:00
Objednávka - překlad textu do němčiny
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017
Studie proveditelnosti pro vybrané kolizní úseky pro migraci obojživelníků
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017 20.02.2017 09:00
Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ-projektové a inženýrské práce
nadlimitní Zadáno 08.02.2017 17.03.2017 10:00
Kácení a odstranění 130 ks borovic černých a jasanů ze svahů na území NPP Zlatý kůň
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2017 17.02.2017 12:00
Tisk vizitek
nadlimitní Zadáno 08.02.2017 15.02.2017 09:00
Dodávka chemických přípravků- odparníků, repelentů, hnojiv….
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2017 23.02.2017 08:00
Nákup mobilních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 16.02.2017 10:00
Dodávka serveru pro SJČR - Blansko
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 15.02.2017 09:30
Speleopotápěčská výbava
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 17.02.2017 09:00
Dodávka multifunkční tiskárny A3 včetně servisní smlouvy pro SJČR – opakované zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 15.02.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016