Veřejná zakázka: Založení 2 trvalých výzkumných ploch a zjištění věku vybraných jedinců.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7676
Systémové číslo: P17V00000926
Datum zahájení: 25.05.2017
Nabídku podat do: 28.06.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Založení 2 trvalých výzkumných ploch a zjištění věku vybraných jedinců.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Založení 2 trvalých výzkumných ploch (TVP), každá o výměře 1000 m2, na každé bude provedeno dendrometrické zaměření živých, odumřelých stromů a jejich pozic, ležícího dřeva a zmlazení, dále dendrochronologická analýza min. 25 stromů na každé ploše odebráním vývrtů Presslerovým nebozezem, vše v I. zóně CHKO Jeseníky, LHC BOO Vrbno pod Pradědem a LHC Janovice, parcelní č. 574/1, k. ú. Železná pod Pradědem a parcelní č. 1396/14, k. ú. Malá Morávka.
Odebrání vývrtů Presslerovým nebozezem za účelem zjištění věku a přírůstové křivky 25 vybraných jedinců (BO, JD, SM) v PR Suchý vrch, LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 537/3, 540/2, k. ú. Železná pod Pradědem.
Závěrečná zpráva bude vedle výsledků, jejich komentářů a interpretací obsahovat na základě zjištění popisu struktury a historie porostů doporučení pro plán péče, resp. doporučení pro management dotčených porostů. Závěrečná zpráva bude odevzdána ve 3 výtiscích a 1x elektronicky na CD včetně veškerých primárních dat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Jeseníky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky