Veřejná zakázka: Zpracování odborných podkladů pro území přírodních rezervací Příhrazské skály a Údolí Plakánek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7677
Systémové číslo: P17V00000927
Datum zahájení: 25.05.2017
Nabídku podat do: 01.06.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování odborných podkladů pro území přírodních rezervací Příhrazské skály a Údolí Plakánek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení podkladů pro stanovení střednědobé strategie péče o lesní ekosystémy v PR Příhrazské skály (o rozloze PR 519 ha) a v PR Údolí Plakánek (o rozloze PR 90 ha) s cílem postupného zavedení jemnějších způsobů hospodaření a ve vhodných částech území ve středně až dlouhodobém časovém horizontu postupný přechod k samovolnému vývojí lesních ekosystémů. V rámci plnění zakázky provést analýzu růstových poměrů, podrobnou analýzu druhové a věkové skladby lesních porostů s ohledem na významný rozsah těžeb v průběhu uplynulých decénií a formulovat obecné zásady péče o lesní ekosystémy podle souboru lesních typů.

V PR Údolí Plakánek budou dále vyhotoveny podklady pro stanovení střednědobé strategie péče o mokřadní a lužní ekosystémy. V rámci plnění zakázky provést analýzu mokřadních biotopů, údolních luhů a makrofytní vegetace.

Výstupem bude závěrečná zpráva pro území PR Příhrazské skály a závěrečná zpráva pro území PR Údolí Plakánek. Finální verze obou závěrečných zpráv budou předány v listinné podobě a na datovém nosiči CD nejpozději do 31.10.2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český ráj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky