Veřejná zakázka: Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Český kras a Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské hory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7800
Systémové číslo: P17V00001050
Datum zahájení: 15.06.2017
Nabídku podat do: 27.06.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Český kras a Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské hory
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je aktualizace Studie preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Český kras a CHKO Jizerské hory (Studie PHKR) dle plánu aktualizací těchto studií pro CHKO. Poslední aktualizace proběhla u obou CHKO v roce 2008. VZ je rozdělena na 2 části – 1) Studie preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Český kras; 2) Studie preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské hory.
Předmětem aktualizace Studie PHKR 2017 je doplnění a upřesnění poslední verze studie PHKR, pozornost se soustředí na vyhodnocení vývoje krajiny řešeného území od poslední aktualizace, vyhodnocení změn v krajině z hlediska jejich vlivu na popsané hodnoty území. Dále bude doplněn a upřesněn popis hodnot a problémů ohrožujících hodnoty krajiny pro jednotlivé oblasti a místa krajinného rázu. Předmětem díla je také doplnění návrhu funkční a prostorové regulace pro potřeby uplatnění v územně plánovacím procesu a stavební agendě Správy CHKO.
Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 každé ze smluv.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 579 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky