Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky feromonových odparníků na podkladě rámcové smlouvy - dílčí dodávky č. 3
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2014 11.03.2014 09:00
Technické vybavení pro projekt Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2014 10.03.2014 00:00
Výroba a uskladnění dřevěných stojanů pro infopanely, hraničníků a podkladových desek pro infotabulky
nadlimitní Zadáno 17.02.2014 31.03.2014 10:00
Rámcová smlouva pro přepravu vybraných sortimentů dříví na území NP Šumava
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2014 17.02.2014 12:00
Support aktivních prvků LAN SFŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2014 17.02.2014 13:50
Výroba a dodávka impregnovaných kůlů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2014 03.02.2014 00:00
Dodávka a instalace 5 ks parkovacích automatů na území NP a CHKO Šumava
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2014 24.01.2014 00:00
Grafické zpracování tiskových podkladů pro informační tabule a pamětní desky projektů OPŽP v letech 2014 - 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 24.12.2013 13.01.2014 13:50
Dodávky tiskáren, kopírek, tonerů a servisní služby 2013
podlimitní Zadáno 23.12.2013 13.01.2014 13:00
Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu
nadlimitní Zadáno 23.12.2013 07.01.2014 10:00
Rámcová smlouva na poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2013 23.12.2013 10:00
Průběžná systémová podpora provozu IS ARROW v roce 2014
nadlimitní Zadáno 05.12.2013
Průběžná systémová podpora provozu specializovaných aplikací OJV v roce 2014
nadlimitní Zadáno 05.12.2013
Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice
nadlimitní Zadáno 29.11.2013 19.02.2014 10:00
Oplocenkové díly
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2013 09.12.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016