Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení travních porostů v PP Na Plachtě 2
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2014 12.08.2014 15:30
Revitalizace Žlebského potoka a přilehlých mokřadů v nivě Vltavy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2014 21.08.2014 10:00
Obnova protierozních opatření a stabilizace turistických cest na území CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 14.08.2014 10:00
Rekonstrukce budovy KS Ostrava, Trocnovská 2
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 18.08.2014 10:00
Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 15.08.2014 10:00
Rekonstrukce budovy SCHKO Poodří, Studénka
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 18.08.2014 13:00
Kosení a odkřovení v NPR Úhošť a jejím ochranném pásmu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 13.08.2014 10:00
Kosení v PR Skučák
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2014 15.08.2014 10:00
Sanace svahu - Macocha
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2014 13.08.2014 08:50
NS Děvín – oprava stezky a instalace bezpečnostních prvků na trase
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2014 14.08.2014 10:30
Zaměření a vytyčení přehlašované NPR Úhošť a jejího OP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2014 12.08.2014 10:00
Školení Microsoft Office 2010 pro pracovníky AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2014 13.08.2014 13:00
Doplnění interaktivních prvků ke stávajícím naučným stezkám ve správě AOPK ČR na území CHKO Orlické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2014 11.08.2014 10:00
OI ÚL - provedení kontroly komína a spalinové cesty v budově OI ČIŽP Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 29.07.2014 07.08.2014 08:00
Kosení v PR Dlouholoučské stráně - 1. etapa (28.7.2014)
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2014 06.08.2014 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016