Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2013 24.09.2013 10:00
Oprava lesní cesty Javoří Pila - Modrava
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2013 24.09.2013 00:00
Repase technického zařízení ČKSVV po povodni 2013
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.09.2013 09.09.2013 00:00
Rašeliniště Černohorský močál - projekt revitalizace - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2013 16.09.2013 10:00
Výměna přístřešků na území NP Šumava
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2013 13.09.2013 00:00
Oprava lesní cesty Strážní
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2013 06.09.2013 00:00
Zpracování grafických návrhů turistického informačního značení v NP a CHKO Šumava a jednotný grafický návrh
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2013 05.09.2013 00:00
Oprava lesní cesty Jelení a Oprava lesní svážnice Ježová
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2013 04.09.2013 00:00
Realizace protierozních opatření ve skalní oblasti
nadlimitní Zadáno 20.08.2013 03.09.2013 12:50
Oprava lesní cesty Pod Dálnicí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2013 02.09.2013 00:00
Opravy po povodni 2013
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.08.2013 19.08.2013 00:00
Stavební úpravy provozovny Březník
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2013 02.09.2013 00:00
Odstraňování nebezpečných stromů podél turistických cest na území NP Šumava
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2013 27.08.2013 09:00
Opravy objektu VÚV po povodni - hydroizolace podzemního rezervoáru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.08.2013 02.08.2013 00:00
Vzorkování a analýzy podzemních vod ve státní síti pro situační monitoring v roce 2013
nadlimitní Zadáno 19.07.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016