Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lokalizační studie pro návštěvnické centrum NP Šumava
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2013 28.10.2013 10:00
Oprava LC Spodní Grádelská
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2013 28.10.2013 10:00
Oprava lesní cesty Hakešická
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2013 28.10.2013 10:00
Havarijní pojištění autoparku SFŽP ČR 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2013 18.10.2013 12:00
Oprava lesní svážnice Žulová
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2013 16.10.2013 10:00
Stanice SDH parc. č. 1050/1, st.p.č. 216/4, kat. území Stožec
podlimitní Zadáno 20.09.2013 11.10.2013 09:00
Oprava lesní cesty Bílý potok
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2013 02.10.2013 00:00
Dodávka 1 ks osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2013 26.09.2013 10:00
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2013 24.09.2013 10:00
Oprava lesní cesty Javoří Pila - Modrava
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2013 24.09.2013 00:00
Repase technického zařízení ČKSVV po povodni 2013
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.09.2013 09.09.2013 00:00
Rašeliniště Černohorský močál - projekt revitalizace - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2013 16.09.2013 10:00
Výměna přístřešků na území NP Šumava
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2013 13.09.2013 00:00
Oprava lesní cesty Strážní
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2013 06.09.2013 00:00
Zpracování grafických návrhů turistického informačního značení v NP a CHKO Šumava a jednotný grafický návrh
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2013 05.09.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016