Veřejná zakázka: Hmotový spektrometr s indukčně vázaným plasmatem (ICPMS) II (opakovaná)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000002
Id předchozího profilu ve VVZ: 238664

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 828
Systémové číslo: P14V00000821
Evidenční číslo zadavatele: 00025798
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 488053
Počátek běhu lhůt: 07.07.2014
Nabídku podat do: 07.07.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hmotový spektrometr s indukčně vázaným plasmatem (ICPMS) II (opakovaná)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, zcela funkčního a kompletního, sériově vyráběného hmotového spektrometru s indukčně vázaným plasmatem (ICPMS), včetně příslušného softwaru, jeho doprava na místo plnění, autorizovaná instalace, zaškolení pracovníků zadavatele a poskytování autorizovaného záručního servisu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká geologická služba
 • IČO: 00025798
 • Poštovní adresa:
  Klárov 131/3
  118 21 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 492863

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Klárov 131/3
118 21 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy