Veřejná zakázka: Poskytování datových a hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MŽP po dobu 3 let

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000506
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053914

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 511
Systémové číslo: P14V00000505
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 491979
Počátek běhu lhůt: 10.07.2014
Nabídku podat do: 22.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování datových a hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MŽP po dobu 3 let
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění datových a hlasových telekomunikačních služeb ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.

Zadavatel je povinen na základě rozhodnutí ÚOHS č.j. Č. j.: ÚOHS-S32/2014/VZ-9838/2014/511/KCh ze dne 12. května 2014 pokračovat v zadávacím řízení. Předmětná povinnost bude naplněna odesláním nového Oznámení o zakázce a zveřejněním kompletní dokumentace na profilu zadavatele. Předběžné oznámení bylo zveřejněno dne 10.06.2013 pod evidenčním číslem zakázky 353343 (Číslo a datum zveřejnění v TED: 2013/S 112-191339 zveřejněno 12.06.2013).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 485 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • IČO: 00164801
 • Poštovní adresa:
  Vršovická 1442/65
  100 10 Praha 10
 • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy