Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro lávku přes potok Špraněk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2014 28.08.2014 10:00
Obnova naučné stezky v NPR Jizerskohorské bučiny v úsecích Lysé skály - Skalní hrad - Hřebenový buk a v úseku Oldřichovský Špičák - Hřebenový
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2014 27.08.2014 10:00
Likvidace nepůvodních invazních druhů rostlin v CHKO České středohoří - křídlatky a bolševník
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2014 25.08.2014 08:00
Obnova informačního systému CHKO Blanský les
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 25.08.2014 13:00
Mobilní telefony (kategorie "odolné")
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 25.08.2014 12:00
Oprava hraničních a informačních tabulí, pruhové značení MZCHÚ v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2014 18.08.2014 08:00
Datové pásky
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2014 29.08.2014 09:00
OI HB Renovace toneru do tiskárny HP LJ 2300, HP 1010, LJ P2055+ chip
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2014 21.08.2014 16:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2014 21.08.2014 13:00
Kosení v PR Dlouholoučské stráně - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2014 19.08.2014 16:00
DODÁVKA SERVERŮ PRO VÚKOZ 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2014 25.08.2014 09:00
Rámcová smlouva o poskytování tiskařských služeb v roce 2014 - 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2014 02.09.2014 13:00
SPRÁVA VNITROPODNIKOVÉ SÍTĚ PRO VÚKOZ v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2014 21.08.2014 09:00
Jedlový potok - revitalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2014 11.08.2014 00:00
Kosení v PR Špičák u Krásného Lesa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2014 15.08.2014 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016