Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk odborné publikace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2014 28.11.2014 09:00
Televizní přijímač
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2014 25.11.2014 09:00
Brožura Programy pro veřejnost, zima 2014 / 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2014 24.11.2014 08:00
OI - spotřební materiál do tiskáren (tonery, cartridge)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2014 01.12.2014 10:00
Tisk a grafické zpracování KALENDÁŘÍKŮ 2015 / 2
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 21.11.2014 08:00
Diktafon + digitální fotoaparát
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 28.11.2014 13:00
Opatření na zajištění předmětů ochrany EVL NPP Hodonínská dúbrava 2
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 28.11.2014 10:00
Ekologické vytápění OI ČIŽP Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 04.12.2014 10:00
Optimalizace a oprava hraničních tabulí CHKO Slavkovský les, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 26.11.2014 10:00
OI HB mobilní telefon
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 28.11.2014 16:00
OI UL - nákup odvlhčovače
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2014 27.11.2014 09:00
OI OV - oprava vozidla Nissan X-Trail RZ: 5A2 6294
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014
OI OV - servis a čištění kancelářské a výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014
OI LB Externí disk USB 3.0
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014 26.11.2014 08:00
Instalace 9 ks informačních stojanů s mapou CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, přesun 1 ks stávajícího stojanu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014 24.11.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016