Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Záchranný program sysla obecného - vyhodnocení chemických analýz půdních vzorků z vybraných současných, historických, potenciálních a kontrolních lokalit a zpracování závěrečné hodnotící zprávy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2014
Metodika Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality - tisk a doprava
nadlimitní Zadáno 22.11.2014 01.12.2014 10:00
VT pro ODMI II.,pob. Praha. OK
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2014 28.11.2014 16:00
Leták CITES
nadlimitní Zadáno 21.11.2014 28.11.2014 11:00
VT pro OPSS
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2014 28.11.2014 11:00
VT pro pob. Ostrava II.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2014 28.11.2014 11:00
OI UL - dodávka kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2014 28.11.2014 09:00
Tisk odborné publikace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2014 28.11.2014 09:00
Televizní přijímač
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2014 25.11.2014 09:00
Brožura Programy pro veřejnost, zima 2014 / 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2014 24.11.2014 08:00
OI - spotřební materiál do tiskáren (tonery, cartridge)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2014 01.12.2014 10:00
Tisk a grafické zpracování KALENDÁŘÍKŮ 2015 / 2
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 21.11.2014 08:00
Diktafon + digitální fotoaparát
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 28.11.2014 13:00
Opatření na zajištění předmětů ochrany EVL NPP Hodonínská dúbrava 2
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 28.11.2014 10:00
Ekologické vytápění OI ČIŽP Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 04.12.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016