Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Grafické zpracování novoročenky a pohlednic
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 08:00
OI OV - baterie pro NTB IBM Lenovo a Dell
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014
Poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 26.11.2014 10:00
Obnova srubových přehrážek v NPR Kladské rašeliny a PR Prameniště Teplé
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 10:00
Nákup visacích zámků a cylindrických vložek v systému chráněného profilu generálního klíče a dodání do terénu na uzávěry jeskyní
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 09:00
Samolepky AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 14:00
Tisk Výroční zprávy
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 13:00
Videoprojektor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 18.11.2014 12:00
Ošetření významných dřevin - 2 lípy srdčité v k.ú. Mařenice, 1 jilm horský v k.ú. Horní Světlá pod Luží a 1 lípa srdčitá v k.ú. Dolní Chřibská
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 14.11.2014 09:00
Tisk brožury pro NS Kaňon Labe
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 10:00
Obnova NS Josefa Vavrouška a doplnění prvků návštěvnické infrastruktury do Vlčí rokle v návaznosti na Vavrouškovu NS
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 21.11.2014 10:00
OI Č.Budějovice - nákup 2 ks tabletů a 2 ks pouzder
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 24.11.2014 11:00
OI OV - toaletní papír
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2014 21.11.2014 09:00
Zhotovení projektové dokumentace vč. zajištění související inženýrské činnosti pro akci „Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2014 19.11.2014 09:00
Dodávka mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2014 19.11.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016