Veřejná zakázka: Kosení mokřadů a slatinišť v NPR Soos

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2979
Systémové číslo: P15V00001148
Evidenční číslo zadavatele: PPK-85a/849/15
Počátek běhu lhůt: 29.07.2015
Nabídku podat do: 07.08.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení mokřadů a slatinišť v NPR Soos
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1) Pokosení vysokobylinné slatiništní vegetace na ploše cca 1,5 ha (p.p.č.407/1 v k.ú. Vonšov) a odklizení posečené hmoty mimo území NPR a OP. Kosení bude provedeno křovinořezem a posečená hmota po zavadnutí ručně odklizená. Plocha je podmáčená a nebyl v minulost sečená, vegetace je z cca 1/4 plochy porost rákosu.
2) Pokosení dlouhodobě nekosené luční vegetace s přechodem do mokrých luk, a to pokosení luk s výskytem čertkusu lučního, jakožto živné rostliny pro hnědáska chrastavcového. Plocha určená ke kosení se nachází na pozemku p.č. 438/1 v k.ú. Dvorek a má rozlohu cca 2 ha, ale kosena bude jen v rozsahu 1/2 , a to pásovou sečí kde se ve stejné šíři (cca 3-5 m) střídají sečený a neposečený pás. Při kosení budou vynechány místa s čertkusem lučním jako živnou rostlinou. Kosení bude provedeno křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou a posečená hmota po zavadnutí bude odklizena mimo NPR a jeho ochranné pásmo. Na lokalitu je horší přístupnost, respektive příjezdnost.

Kosení bude provedeno v termínu od 15. 8. 2015 do 15. 9. 2015.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 54 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky